Nyelvi szintek


Az utóbbi években a legtöbb európai iskola a Közös Európai Referenciakeret (angolul: CEFR) szinteket követve határozza meg csoportjai nyelvi szintjét. A KER a nyelvtanulókat három nagy csoportba sorolja, amelyeket hat szintre lehet bontani:

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)

  • A1 Minimumszint (Breakthrough vagy Beginner)
  • A2 Alapszint (Waystage vagy Elementary)

B Önálló nyelvhasználó (Independent User)

  • B1 Küszöbszint (Threshold vagy Intermediate)
  • B2 Középszint (Vantage vagy Upper intermediate)

C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

  • C1 Haladó (Effective Operational Proficiency vagy Advanced)
  • C2 Mesterfok (Mastery vagy Proficiency)

Bővebb információ itt található a KER szintjeiről, valamint arról, hogy a nyelvtanulónak az egyes szinteken milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén.