Szakmai nyelvtanfolyamok


Speciális tanfolyamA szakmai nyelvtanfolyamokat azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik alkalmazottként, vállalkozóként vagy vezetőként tevékenykednek, és munkájukhoz szükséges legalább egy nyelv készségszintű ismerete. A jelentkezőnek biztos nyelvtudással kell rendelkeznie, az adott nyelvet már legalább középfokon kell beszélnie. Ezeken a tanfolyamokon rövid idő alatt is komoly eredmények érhetőek el elmélyült, intenzív tanulással.

A nyelviskolák olyan környezetet biztosítanak a tanuláshoz, melyben a tanórákon kívül is a nap minden percében az adott nyelvet kell használni, így a résztvevők akaratlanul is folyamatosan csiszolják, gyarapítják nyelvismeretüket.

Partneriskoláink ügyfélköre igen tág, világhírű cégek rendszeresen küldik hozzájuk munkatársaikat a föld számos országából. Ezen cégek oktatási vezetői tudják, hogy a nyelviskolák neve garancia a minőségre.

„Testreszabás”, azaz igény- és szintfelmérés:

Jelentkezéskor részletes igényfelmérést végzünk, melyben a tanfolyam elvégzésének céljáról, illetve az elérendő eredményről kérdezünk. A kívánt cél lehet egy előadásra való felkészülés, levelezési ismeretek gyarapítása, tárgyalástechnikák, szakmai bemutatók, vagy éppen a telefonbeszélgetés gyakorlása, speciális szókincs elsajátítása.

Az eredményességet mindenképpen befolyásolja a tanfolyam intenzitása, a már meglévő nyelvtudás, a tanfolyamon való aktív részvétel. A magasan képzett, tapasztalt oktatók mindent megtesznek, hogy hallgatóinkból a lehető legtöbbet tudják kihozni, mindketten elégedettek lehessenek az eredménnyel.

Egy-egy tanfolyamnál az iskolák már előre elküldik szintfelmérő tesztjeiket, ilyenkor iskolánkban történik a hallgató nyelvi szintjének megállapítása, amit a fogadó iskola értékel és a helyszínen a tanfolyam megkezdése előtt tovább folytat. A legtöbb esetben az első tanítási napon történik a szintfelmérés az iskolában írásbeli és szóbeli feladatok elvégzése alapján.

A szintfelmérést követően a hallgatók megbeszélhetik igényeiket az oktatóikkal, közösen alakíthatják ki a jelentkezőnek legmegfelelőbb tanmenetet, mely az adott szinten a leghatékonyabb képzést eredményezi.

A jelentkezési korhatár minden esetben legalább 18 év, de több iskolába csak 20-25 éves kortól fogadják a jelentkezőket.

A szakmai tanfolyamok sajátossága:

A tanfolyamok biztos nyelvtudásra épülnek, ahol a köznapi nyelv készségszintű ismerete már nem okoz problémát. A szókincs tanulása csak kisebb szerepet kap, a megtanult szavak, szókapcsolatok helyes használata, a szakmai beszélgetések során előkerülő szófordulatok elsajátítása kerülnek előtérbe. Az oktatási anyag gerincét képezi: a könnyed beszéd, a helyes kifejezőkészség, a pontos fogalmazás, a szakszavak tartalmának pontos ismerete, szituációs játékok. A tanórák során olyan helyzetekbe kerülnek hallgatóink, melyek a valós életben, munkájuk során is bármikor előfordulhatnak. A tananyagban esetek értékelése, feldolgozása, előkészített szakmai viták és a napi szaksajtó megismerése is szerepelnek.

A tanfolyamok kiegészítéseként szakmai látogatásokat is szerveznek az iskolák, ahol az adott országban dolgozó kollégáik munkájával, módszereivel ismertetik meg tanulóinkat.

Hallgatóink a tanfolyamok végén a megszerzett tudást igazoló részletes bizonyítvánnyal térhetnek haza, és sok esetben már másnap érzékelhető eredményt tudnak felmutatni munkahelyükön a gyakorlati ismeretek birtokában.

Egyéni oktatás:

Természetesen lehetőség van a csoportoknál megadott nyelvi szintnél gyengébb nyelvtudással is részt venni az oktatásban. Ilyen esetben a képzés csak az általánosabb nyelvismeretre terjedhet ki mindaddig, amíg diákunk el nem éri az adott tanfolyamhoz megkívánt nyelvi szintet. Ilyenkor az intenzív képzés kiscsoportos formában, vagy magánórák keretében a leghatékonyabb.

Beszédkészség fejlesztése:

A hazai nyelvoktatás sajátosságából adódó általános tapasztalat, hogy míg jelentkezőink biztos nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, könnyen megbirkóznak a tesztek ravasz mondataival is, addig a mindennapi szituációkban kevésbé biztonságosan használják nyelvtudásukat. Az ilyen esetekben a beszédkészség fejlesztését megcélzó, kevésbé szakmai jellegű tanfolyamok hozhatnak számottevő eredményt. A szakmai szókincs elsajátítása könnyebb feladat, mint esetleg egy-egy helyénvaló mondat megtalálása egy-egy hétköznapi helyzetben.

A csoportok összetétele:

A meghirdetett tanfolyamokon tanuló nemzetközi csoportok mérete általában nem haladja meg a 4-6 főt. Zárt csoportok jelentkezése esetén az iskolákkal előzetesen egyeztetve kisebb-nagyobb kedvezményeket tudunk felajánlani.

Részvételi díj:

A szaknyelvtanfolyamok részvételi díja általában nem alacsony. Iskoláinkkal szorosan együttműködve alakítjuk árainkat, így mindig az iskola eredeti díjtételei képezik árlistánk alapját. Megállapodásainknak köszönhetően gyakorta a megadott áraknál is kedvezőbben kínáljuk a kurzusokat hazai partnereinknek.

Az általunk ajánlott iskolák hatékonyságának titka a személyes odafigyelés minden diákra. Az oktatók óráról órára figyelemmel kísérik hallgatóink fejlődését, nyomon követik nyelvtudásuk gyarapodását, illetve figyelembe veszik a személyiségükből adódó tanulási sajátosságokat is. Iskoláinkban az oktatók nemcsak alapos nyelvismerettel, nagy pedagógiai gyakorlattal, hanem az adott szakma gyakorlati ismeretével is rendelkeznek.